De Bree Solutions | Biologische grondreiniging

biologische grondreiniging

Door biologische grondreiniging of bioremediatie wordt het natuurlijke afbraakproces versneld door een intensieve beluchting met behulp van een omwoelmachine. Daardoor worden organische koolwaterstoffen zoals diesel, petroleum, kerosine en andere minerale oliecomponenten afgebroken. Ook de vluchtige benzine componenten zoals benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen en naftaleen (de zogenaamde BTEXN) worden door de in de grond aanwezige bacteriën afgebroken tot CO2 en H2O.

beschrijving van de methode

Met behulp van een opblaasbare 'packer' wordt een glasvezelversterkt doek, ter plaatse geïmpregneerd met een kunsthars, op de plaats van de herstelzone gebracht en tegen de bestaande rioleringswand gedrukt met luchtdruk (opblazen). Na de uithardingsfase wordt de 'packer' terug gelost en verwijderd.

stappenplan rioolrenovatie

Volgend stappenplan wordt normaalgezien aangehouden bij rioolrenovatie:

  1. Reiniging       
  2. Camera
  3. Freeswerken en inmeten van de aansluitingen
  4. (Eventuele reiniging en camera als controle)
  5. Relining
  6.  Aanwerken van de liner aan de putten
  7. Heropenen van de aansluitingen
  8. Overdrachtsinspectie en aanleveren van de en

Meteen offerte opvragen

This content will show up directly in its container.