De Bree Academy

Image
Image

Bij De Bree Groep geloven we sterk in de kracht van voortdurende ontwikkeling en educatie. Daarom zijn we trots om De Bree Academy te introduceren, gelegen in Maldegem, een speciaal ingericht trainingscenter waar al onze medewerkers van de dienst industriële reiniging de kans krijgen om hun vaardigheden en kennis te verrijken.

De Bree Academy biedt een breed scala aan opleidingen, gericht op zowel de technische aspecten van ons werk als op veiligheidsprocedures. Door het volgen van deze opleiding kunnen onze medewerkers een diploma behalen, wat niet alleen hun expertise versterkt, maar ook zorgt voor een veilige en efficiënte werking.

Zowel nieuwe medewerkers als bestaande arbeiders krijgen gedurende één volledige dag een opleiding. Deze dag omvat zowel theoretisch als praktijk gerichte oefeningen die aan het einde van de dag worden getest op een examen. De opleiding bestaat uit 4 modules.

Module 1: Werken met hoge druk

Tijdens de eerste module richten we ons op het werken met hoge druk, een cruciale vaardigheid in onze industrie. Deze module start met een online opleiding, waarin de deelnemers de theorie leren over hoge druk technieken. Deze kennis wordt vervolgens verrijkt met praktische toepassingen, waarbij de opgedane theorie in de praktijk wordt gebracht. Deze combinatie van online leren en fysieke toepassing zorgt voor een diepgaand begrip van het werken met hoge druk.

Image

Module 2: Codes van goede praktijk

In de tweede module neemt onze personeelsdienst het voortouw om een diepgaand inzicht te bieden in de dagelijkse bedrijfsprocedures. Deze sessie is gericht op het versterken van de basisvaardigheden van onze medewerkers, waarbij ze leren navigeren door ons interne systeem. Dit omvat niet alleen technische vaardigheden, maar ook het leren kennen van hun directe aanspreekpunten binnen de organisatie. Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan het omgaan met psychosociale aspecten van de job, een cruciaal element voor het behouden van een gezonde en productieve werkomgeving.

Module 3: Correct gebruik van PBM's

In deze module van De Bree Academy leren de deelnemers alles over het correcte gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's). Ze krijgen praktische training in het kiezen en hanteren van ademhalingsbescherming, het veilig gebruik van de driepikkel, takel en valstop, en het correct aantrekken en gebruiken van een veiligheidsharnas en vallijn. Daarnaast worden het gebruik van ankerpunten en valblokken behandeld, en worden de basisprincipes van EHBO overlopen. Deze module is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer.

Image
Image

Module 4: Toepassen in de praktijk

Module 4 bij De Bree Academy is een intensieve praktijkles waarin deelnemers cruciale vaardigheden leren voor hun dagelijks werk. Ze oefenen het bedienen van een zuigkraan, het werken met vrachtwagens, het hanteren van hogedrukslangen en spuitpistolen, en het gebruik van multigasdetectietoestellen voor metingen. De cursus behandelt ook het veilig openen en leegzuigen van putten, het uitspuiten van tanks, en procedures voor het betreden van besloten ruimtes, inclusief het gebruik van driepikkels en valharnassen, waarbij veiligheid en efficiëntie centraal staan.

Aan het einde van de opleidingsdag staat een examen gepland voor alle deelnemers. Diegenen die slagen, ontvangen een diploma met een geldigheidsduur van één jaar. Werknemers die het examen niet halen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende opleidingsdag. Zo krijgen zij de kans om hun vaardigheden verder aan te scherpen en alsnog hun diploma te behalen.

Ben jij benieuwd om nog meer te weten te komen over wat de job van industriële reiniger nog inhoud of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ontdek dan hier snel onze vacatures.