Image

Zuivering van industrieel afvalwater

Waarom wij uw geknipte partner zijn voor waterzuivering? Op onze verschillende sites voor afvalbeheer deden wij jarenlang ervaring op met ons eigen afvalwater. Zo optimaliseerden wij ons waterzuiveringsproces. Wij breidden de installaties van onze site in Maldegem gevoelig uit en investeerden in de modernste technieken. Nu zuiveren wij een brede waaier van industrieel afvalwater. 

Afvalstromen die wij verwerken

Reken op ons voor de zuivering van uw afvalwater en vloeibaar slib:

  • Water of slib met olie of brandstoffen.
  •  Water, slib of kolkenslib met een bepaald drogestofgehalte.
  •  Water en rioolwater met septische stoffen.
  •  Industrieel afvalwater uit de farmacie, chemie, petrochemie, voeding, dierenvoeding, zuivel, bouw of betonsector.
  •  Hoog- of laag-calorisch water- of slibafval.
  •  Water of slib met organische of anorganische stoffen.
  •  Percolaten of infiltratiewater uit verontreinigde gebieden.
  •  Verontreinigd regen-, put- en grondwater.
  •  Water of slib met zuren, basen of restafval.