Image

industrieel afvalwater zuiveren 

De Bree Solutions is dé geknipte partner als u uw afvalwater wilt laten zuiveren! We hebben ruime ervaring op het gebied van waterzuivering doordat we al jaren ons eigen afvalwater zuiveren op onze verschillende afvalverwerkingssites. Inmiddels hebben we de waterzuiveringsinstallatie op onze site in Maldegem aanzienlijk uitgebreid en geïnvesteerd in de modernste technieken om ons waterzuiveringsproces te optimaliseren. Vandaag de dag zuiveren we een brede waaier aan industrieel afvalwater. 

verschillende afvalstromen 

U kunt op ons rekenen om uw afvalwater en vloeibare slib met de volgende verontreinigingen te laten zuiveren:

  • water of slib met olie of brandstoffen
  • water, slib of rioolkolkenslib met een bepaald drogestofgehalte
  • water en rioolwater met septische stoffen
  • industrieel afvalwater uit de (petro)chemische, farmaceutische, (dier)voedings-, zuivel-, bouw- of betonsector
  • water of slib met een hoog- of laagcalorische waarde
  • water of slib met organische of anorganische stoffen
  • percolaten (infiltratiewater uit verontreinigde gebieden)
  • verontreinigd regen-, put- en grondwater
  • water of slib met zuren, basen of restafval

OFFERTE AANVRAGEN