GESCHIEDENIS DE BREE SOLUTIONS 

De Bree Solutions is in de jaren 70 van de vorige eeuw opgericht als een klein familiebedrijf. Een tiental jaar later werd het bedrijf omgedoopt tot Cleaning De Bree. Oorspronkelijk ledigde het toenmalige familiebedrijf vooral septische putten en spitste het zich toe op afvalinzameling. In de loop der jaren hebben we onze activiteiten uitgebreid en intussen is De Bree Solutions actief in industriële reiniging, groenverwerking, grondreinigingbodemsaneringafvalbeheerwaterzuivering en rioolrenovatie en hebben we onze eigen definitieve opslagplaats en tijdelijke opslagplaatsen voor grondoverschotten (DOP en TOP’s). Ook voor dringende interventies bij milieu-incidenten kunt u bij ons terecht. 

Image
Image
Image

Vanaf het jaar 2000 groeide De Bree Solutions fors. Door veranderingen in de milieuwetgeving en op vraag van het management investeerden we in nieuwe recyclagetechnologieën. Zo bouwden we op onze site in Maldegem een grondreinigingscentrum en een waterzuiveringsinstallatie en openden we maar liefst drie nieuwe vestigingen: in Oostende, in Eke en in Schoondijke (NL). Op onze sites verwerken we onder andere grote hoeveelheden afval tot nuttige grondstoffen. Enkele jaren geleden richtte De Bree Solutions ook een zusterbedrijf op in Frankrijk onder de naam De Brée Environnement SARL.

In 2012 plaatsten we op onze site in Maldegem een betoncentrale onder de naam Breeton nv, waar we droge betonproducten en stortbeton produceren uit teruggewonnen zand en puin. In datzelfde jaar bouwden we ook een definitieve opslagplaats, onder de naam DOP Kortemark nv, om niet-verontreinigde grondoverschotten op te slaan. Daarnaast investeerden we opnieuw in modernere technieken. Zo vernieuwden we de stappen van de biologische en fysico-chemische waterzuivering in onze waterzuiveringsinstallatie. Daardoor kunnen we afvalwater en vloeibare slib die moeilijker te verwerken zijn beter zuiveren. Het gerecycleerde water hergebruiken we in al onze reinigingsprocessen.

In 2005 veranderde Cleaning De Bree zijn naam in De Bree Solutions. Door de toename van onze activiteiten dekte het woord 'cleaning' de lading niet meer. De term 'solutions' verwijst naar de oplossingen die wij de klant aanbieden en die zijn, zoals hierboven beschreven, vrij omvangrijk.

Het imago van De Bree Solutions? Een betrouwbare partner met een pur sang kmo-mentaliteit. U kunt ons 24 uur per dag en 7 dagen per week bereiken. Zijn uw leidingen beschadigd? Heeft u een verontreinigde bodem? Of is uw afvoer verstopt? Wij lossen het voor u op!