Image

Injectie met PUR-hars

In leidingen treden wel eens waterlekkages op. Dat kan leiden tot zandinspoeling, kalkaanslag en zelfs bodemvervuiling door het rioolwater. De Bree Solutions kan die lekken eenvoudig dichten met polyurethaanhars (PUR). Bij injectie met PUR-hars boren onze vakmannen eerst enkele gaten in de wand van de beschadigde buis en duwen vervolgens de packers in die gaten. Daarna worden de packers geïnjecteerd met het hydroactieve hars. Het hars reageert met het water, hardt uit en dicht zo de lekken. Na de injectie worden de resterende gaten gedicht met snel verhardende mortel.

Stappenplan injectie met PUR-hars

  1.   reiniging en camera-inspectie
  2.   gaten boren en packer inbrengen
  3.   voeg dichten met mortel
  4.   packers injecteren met hars
  5.   packers herinjecteren met hars
  6.   packers afslijpen en gat afdichten met mortel

OFFERTE AANVRAGEN