Image

REINIGEN VAN UW GROND, zand en slib

Onder grondreiniging verstaan we het zodanig bewerken van grond dat deze nadien opnieuw geschikt is voor hergebruik. Hiervoor bestaan verschillende methodes (zie hieronder).

Wij beschikken over ons eigen erkend grondreinigingscentrum (GRC) in Maldegem dat verwerkt en zuivert verontreinigde grond, rioolslib, kolkenzand… kortom alle afvalstoffen op basis van zand en puin.

Waarom is dit belangrijk voor u? Hoe hoger het percentage recyclage, hoe lager de uiteindelijke verwerkingskost. 

Waarom kiest u best voor erkende GRC? Enkel een erkend grondreinigingscentrum kan u het benodigde verwerkingsattest afleveren.

reinigingsmethodes

Bij het reinigen van grond zijn verschillende methodes mogelijk, meestal afhankelijk van de graad en aard van de verontreinging.

 1. Biologische grondreiniging
 2. Fysico-chemische grondreiniging
 3. Thermische grondreiniging

stappenplan fysico-chemische grondreiniging

 • Grondanalyse

  Op basis van uw afvalstroom stellen wij onze grondreinigingsinstallatie in voor een optimale reiniging. Ons doel? Maximale recyclage en grondstofherwinning.

 • Voorsortering

  Wij isoleren het grof afval – zoals grote stukken ijzer of hout – met een 0-40 mm zeef. Daarna gaat het naar de puinbreker.

 • Wassen

  Het materiaal dat ontdaan is van grof afval wordt samen met grond/slib/zand mengsel ontdaan van ijzer via een magneetband, nadien gaat het door het wasproces. Natte zeving, organische grofscheiding, houtafscheider, cycloneren zijn maar enkele stappen die de massa scheiden en scrubben tot herbuikbaar gewassen zand en puin. Deze worden na milieuhygienische controle/analyse en Coprokeuring aangewend voor onze betoncentrale.

 • Recyclage & storting

  Het overgebleven vuil wordt ontwaterd en gecontroleerd gestort. Het gebruikte water zuiveren wij in verschillende stappen (biologisch en fysicochemisch) in onze gespecialiseerde installatie. Daarna hergebruiken we het in onze grondreinigingsprocessen.

 • Controle & certificering

  Na controle krijgt het herwonnen zand en puin een COPRO-certificaat en een grondstoffenverklaring en/of technisch verslag. Daarna krijgt het een nieuwe toekomst in de wegen- of huizenbouw of de betonindustrie.

Meteen offerte opvragen